เงื่อนไขการคืนสินค้า

  แสงอรุณวัสดุ ยินดี เปลี่ยน-คืน สินค้า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าและต้องแสดงบิลซื้อสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  แสงอรุณวัสดุ ยินดี เปลี่ยน-คืน สินค้า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าและต้องแสดงบิลซื้อสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  1.กรณีส่งมอบสินค้าผิดจากการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ทางเรายินดีจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดค่าไช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  2.กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเช่น สีแข็งตัวในกระป๋องเมื่อเปิดใช้ ทางเรายินดีจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  3.กรณีลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนรูปแบบหรือชนิดของสินค้า เปลี่ยนรุ่น,หรือสีของสินค้า ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ามายังทางเราเองและสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม

  4.กลุ่มสินค้า ที่ขอสงวนสิทธ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี มีดังนี้
  4.1 ปูน,หิน,ทราย
  4.2 หลังคา,กระเบื้อง,สังกะสี
  4.3 อิฐ,ปลอกบ่อ,เสาสำเร็จรูป,(งานคอนกรีตสำเร็จรูป)